Slutgiltig antidumpningstull och utjämningstull på kinesiska solcellsmoduler av kristallint kisel och celler upphör att gälla 3.9.2018

4.9.2018 10.07
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstullen och den slutliga utjämningstullen som infördes den 4 mars 2017 vid import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (celler) med ursprung i Kina, t.ex. enligt Taric-nummer 8501310082, tas inte längre ut efter den 3 september 2018.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 310, 3.9.2018.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar