Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull på kinesiska gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa fr.o.m. 1.12.2017

4.12.2017 12.02 | Publicerad på svenska 4.12.2017 kl. 13.11
Pressmeddelande

Giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstull på kinesiska gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa som trädde i kraft den 14 oktober 2011 förlängs med ytterligare fem år till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång.

Gaffelvagnar och deras delar, dvs. chassin och hydraulik, klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 90 00 (Taric-nummer 8427 90 00 11, 8427 90 00 13, 8427 90 00 19 ja 8427 90 00 30) och ex 8431 20 00 (Taric-nummer 8431 20 00 11, 8431 20 00 13, 8431 20 00 19 och 8431 20 00 50).

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 314 , 30.11.2017.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar