Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull vid import av kinesiska produkter av ändlösa glasfiberfilament garn fr.o.m. 26.4.2017

2.5.2017 12.20 | Publicerad på svenska 2.5.2017 kl. 14.12
Pressmeddelande

Uppbörden av den slutgiltiga antidumpningstull på import av kinesiska produkter av glasfiberfilament som infördes 16.3.2011 fortsätter fr.o.m. den 26 april 2017

Uppbörden av den slutgiltiga antidumpningstull på import av kinesiska produkter av glasfiberfilament som infördes 16.3.2011 fortsätter fr.o.m. den 26 april 2017. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 (Taric-nummer 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) och 7019 31 00. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 107, 25.4.2017 .

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar