Ändringar 8.4.2017 i slutgiltiga antidumpningstullar på vissa kinesiska och taiwanesiska rördelar av stål (KN-nummer ex 7307 23 10 och ex 7307 23 90

11.4.2017 15.06 | Publicerad på svenska 12.4.2017 kl. 14.01
Pressmeddelande

Ändringar 8.4.2017 i slutgiltiga antidumpningstullar på vissa kinesiska och taiwanesiska rördelar av stål

Det har gjorts ändringar i antidumpningstullar på vissa kinesiska och taiwanesiska rördelar av stål. Ändringarna gäller vissa säljare som nämns i EU:s officiella tidning L 94, 7.4.2017. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 23 10 och ex 7307 23 90 (Taric-nummer 7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25). Företag på vilka den individuella antidumpningstullen tillämpas ska nu visa upp en giltig faktura. Om ingen sådan faktura uppvisas ska tullsatsen för ”alla övriga företag” tillämpas på företaget i fråga. För taiwanesiska företag är denna tullsats 12,1 procent och för kinesiska företag 64,9 procent.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande