Uppbörd av slutgiltig antidumpningstull på vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Kina och Taiwan samt avsända från Filippinerna upphörde 8.1.

11.1.2017 11.56 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 11.26
Pressmeddelande

Uppbörden av den slutgiltiga antidumpningstullen på vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Kina och Taiwan samt avsända från Filippinerna upphörde så att den sista giltighetsdagen var den 8 januari 2017.

Detta gäller KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70.

Förordningarna trädde i kraft den 8 januari 2012 för Kinas och Taiwans del och den 15 juni 2012 för Filippinernas del. KN-numren ovan är KN-nummer som gällde när förordningarna trädde i kraft.

Tillkännagivandet om utgången av giltighetstiden för antidumpningstullen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 5, 7.1.2017.

Mera information:
EUT C 5, 7.1.2017
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande