Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpnings- och utjämningstull på kinesiska solcellsmoduler, bl.a. KN-nummer ex 8501 31 00

6.3.2017 10.50 | Publicerad på svenska 6.3.2017 kl. 10.53
Pressmeddelande

Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpnings- och utjämningstull på kinesiska solcellsmoduler.

Giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstull som infördes den 13 december 2013 på kinesiska solcellsmoduler och väsentliga komponenter förlängdes den 4 mars 2017. Produkterna är solcellsmoduler eller solcellspaneler av kristallint kisel samt celler av den typ som används i solcellsmoduler eller -paneler av kristallint kisel (cellerna är högst 400 mikrometer tjocka) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39). Samtidigt har en partiell interimsöversyn av antidumpnings- och utjämningsåtgärderna inletts. Obs! Antidumpnings- och utjämningstullarna gäller undantagsvis bara under en period på 18 månader.

Mera information finns i EU:s officiella tidning nr L 56 och C 67, 3.3.2017.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande