Företagsspecifik ändring 12.2.2017 av slutgiltig antidumpningstull på kinesiska solcellsmoduler och komponenter bl.a. med KN-nummer ex 8501 31 00

14.2.2017 14.55 | Publicerad på svenska 14.2.2017 kl. 14.59
Pressmeddelande

Företagsspecifik ändring 12.2.2017 av slutgiltig antidumpningstull på kinesiska solcellsmoduler och komponenter.

Antidumpningstullen gällande företaget Jinko Solar Technology SDN.BHD som säljer kinesiska solcellsmoduler och deras komponenter upphävdes den 12 februari 2012. Förordningen om detta finns publicerad i EU:s officiella tidning L 36, 11.2.2017. Importen av varor som tillverkats av företaget ska registreras i nio månader.  Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33).

Det lönar sig att kontrollera vilka eventuella konsekvenser denna ändring har på ditt företag.

Ordet ”ex” framför varukoden betyder att saken bara gäller en del av de varor som klassificeras enligt varukoden.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande