Ändringar i slutgiltig antidumpnings- och utjämningstull på kinesiska solcellsmoduler och komponenter med bl.a. KN-nummer ex 8501 31 00 – kontrollera om sin säljare är med på listan!

5.6.2017 11.52 | Publicerad på svenska 5.6.2017 kl. 14.26
Pressmeddelande

Ändringar i slutgiltig antidumpnings- och utjämningstull på kinesiska solcellsmoduler och komponenter.

I Europeiska unionens officiella tidning L 142, 2.6.2017, finns en ändring publicerad gällande antidumpnings- och utjämningstullar på kinesiska solcellsmoduler och komponenter. Kommissionen har återtagit sitt godkännande av åtaganden som gjorts av följande företag:

Företagets namn:
Shanghai BYD Co., Ltd BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd
Taric-tilläggsnr B871

Företagets namn:
Yingli Energy (China) Co. Ltd
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
Taric-tilläggsnr B797

Vid import av produkter som tillverkats av dessa företag tillämpas slutgiltig antidumpningstull och utjämningstull sedan den 3 juni 2017.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar