Ändringar i antidumpnings- och utjämningstullen på kinesiska solcellsmoduler och solceller 1.10.2017 – kontrollera om sin säljare är med på listan!

19.9.2017 14.39
Pressmeddelande

Det lönar sig för importörerna att kontrollera eventuella konsekvenser av dessa ändringar.

Antidumpnings- och utjämningstullen på solcellsmoduler och solceller med ursprung i eller avsända från Kina, t.ex. Taric-nummer  8541 40 90 51, har ändrats (EUT L 238, 16.9.2017). Tillämpningen av åtgärderna förutsätter att företagen visar upp en giltig faktura.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar