Kundmeddelande
Översynen vid utgången av giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstullen på kinesisk polyetentereftalat enligt Taric-nummer 3907 61 00 00 avslutas 8.2.2017

7.2.2017 12.03 | Publicerad på svenska 7.2.2017 kl. 13.28
Pressmeddelande

Översynen vid utgången av giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstullen på kinesisk polyetentereftalat avslutas 8.2.2017.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 32, 7.2.2017.

Mera information:
Gällande antidumpnings-och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande