Den slutgiltiga antidumpningstullen på import av kinesisk okouméplywood, Taric-nummer 4412 31 10 10, förlängdes 7.4.2017

11.4.2017 10.57 | Publicerad på svenska 11.4.2017 kl. 14.59
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstullen på import av kinesisk okouméplywood förlängdes 7.4.2017

Den slutgiltiga antidumpningstullen på import av kinesisk okouméplywood, Taric-nummer 4412 31 10 10, som infördes år 2004, förlängdes 7.4.2017. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 92, 6.4.2017.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande