Kundmeddelande
Den slutgiltiga antidumpningstullen på import av kinesisk natriumglukonat, Taric-nummer 2918 16 00 10, förlängdes 21.1.2017

25.1.2017 9.45 | Publicerad på svenska 25.1.2017 kl. 12.22
Pressmeddelande

Antidumpningstullen på import av kinesisk natriumglukonat förlängdes

Den slutgiltiga antidumpningstullen på import av kinesisk natriumglukonat, Taric-nummer 2918 16 00 10, som infördes 29.10.2010, förlängdes 21.1.2017. Mera information finns i EU:s officiella tidning L 16/2017.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande