Provisorisk antidumpningstull på kinesiskt korrosionsbeständigt stål (bl.a. KN-nummer ex 7210 41 00) fr.o.m. 11.8.2017 – kontrollera om sin säljare finns med på listan!

14.8.2017 12.50 | Publicerad på svenska 18.8.2017 kl. 11.33
Pressmeddelande

Företag som importerar korrosionsbeständigt stål från Kina måste förbereda sig på att antidumpningstull tas ut vid import av produkten.

Företag som importerar korrosionsbeständigt stål från Kina måste förbereda sig på att antidumpningstull tas ut vid import av produkten.

Det lönar sig att genast i EU:s officiella tidning nr L 207, 10.8.2017, kontrollera hur stor antidumpningstullen på varje säljares produkter kommer att vara. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 och ex 7226 99 70 (Taric-nummer: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94).

I fortsättningen ska importörerna ställa en säkerhet som är lika stor som med den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader.

Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull ska företaget betala den påförda antidumpningstullen för de produkter som företaget importerat under tiden då den provisoriska antidumpningstullen varit i kraft. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Mera information:

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar