Den slutgiltiga antidumpningstullen på import av kinesiskt högstyrkegarn av polyestrar, KN-nummer 5402 20 00, förlängdes 26.2.2017

2.3.2017 11.31 | Publicerad på svenska 2.3.2017 kl. 11.35
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstullen på import av kinesiskt högstyrkegarn av polyestrar, förlängdes 26.2.2017

Den slutgiltiga antidumpningstullen på import av kinesiskt garn, som infördes 2.12.2010, förlängdes 26.2.2017. Produkten är högstyrkegarn av polyestrar (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament med en längdvikt av mindre än 67 decitex, som klassificeras enligt KN-nummer 5402 20 00. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen som fastställts för företag förutsätter att en giltig faktura visas upp.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 49, 25.2.2017.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande