Ändringar i antidumpningsåtgärder vid import av kinesisk aluminiumfolie 18.2.2017 – kontrollera om ändringarna påverkar ditt företag!

5.12.2017 11.39 | Publicerad på svenska 5.12.2017 kl. 12.47
Pressmeddelande

I EU:s officiella tidning nr L 316, 1.12.2017 informeras om ändringar i antidumpningsåtgärder som gäller aluminiumfolie (KN-nummer ex 7607 11 19). Ändringarna träder i kraft retroaktivt fr.o.m. den 18 februari 2017.

Tidigare förutsatte tillämpningen av befrielsen från tullen att företagen visade upp en giltig faktura för tullmyndigheterna. Kommissionen har konstaterat att detta krav är orimligt eftersom de företag som befriats från antidumpningstullen borde ändra sin vanliga affärsverksamhet och börja sälja aluminiumfolie direkt till unionen. I kommissionens förordning av den 30 november 2017 har detta krav strukits.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar