Ändringar 18.2.2017 i slutgiltig antidumpningstull på kinesisk aluminiumfolie enligt ex 7607 11 19 och ex 7607 11 90 – det lönar sig att kontrollera hur ändringen eventuellt påverkar ditt företag

20.2.2017 12.16 | Publicerad på svenska 20.2.2017 kl. 12.30
Pressmeddelande

Enligt kommissionens förordning i EU:s officiella tidning L 40, 17.2.2017, har varuomfattningen för antidumpningstullen på kinesisk aluminiumfolie utvidgats.

Enligt kommissionens förordning i EU:s officiella tidning L 40, 17.2.2017, har varuomfattningen för antidumpningstullen på kinesisk aluminiumfolie utvidgats till att även omfatta följande varukoder:

  • aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,007 mm och mindre än 0,008 mm, oberoende av bredden på rullarna, glödgad eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 30) eller
  • aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,008 mm och högst 0,018 mm, och på rullar med en bredd som överstiger 650 mm, glödgade eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 40), eller
  • aluminiumfolie med en tjocklek av mer än 0,018 mm och mindre än 0,021 mm, oberoende av bredden på rullarna, glödgad eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 50) eller
  • aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,021 mm och högst 0,045 mm, när den presenteras i minst två lager, oberoende av bredden på rullarna, glödgad eller inte, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 45 och 7607 11 90 80).

Ordet ”ex” framför varukoden betyder att saken bara gäller en del av de varor som klassificeras enligt varukoden.

I förordningen nämns separat företag som beviljats befrielse från den utvidgade antidumpningstullen. Befrielsen förutsätter att en giltig faktura visas upp. Andra företags produkter befrias på vissa villkor från den slutgiltiga antidumpningstullen, om aluminiumfolien importeras för annat ändamål än för användning som hushållsfolie.

Antidumpningstullen tas också ut för den import som registrerats sedan den 2 juni 2016, med undantag för produkter som tillverkats av de företag som anges i förordningen. Ingen antidumpningstull tas heller ut för den registrerade importen, om det kan påvisas att produkterna användes för annat ändamål än för hushållsbruk.

Ansökningar om befrielse från den utvidgade tullen ska göra skriftligen på något av Europeiska unionens officiella språk och vara undertecknade av en person som bemyndigats att företräda det rättssubjekt som ansöker om befrielse. Ansökningarna ska skickas till följande adress:

European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: CHAR 04/039
1049 Brussels
Belgium

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande