Kundmeddelande 10.1.2017
Tillfällig införsel av transportmedel i kommersiellt bruk

10.1.2017 9.15 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.17
Pressmeddelande

Tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar beviljas vid bl.a. industriell eller kommersiell transport av varor mot eller utan ersättning för transportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionens tullområde i en sådan persons namn som är etablerad utanför detta område.

 • Tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar beviljas vid bl.a. industriell eller kommersiell transport av varor mot eller utan ersättning för transportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionens tullområde i en sådan persons namn som är etablerad utanför detta område.
 • Personen som anmäler transportmedlet för förfarandet för tillfällig införsel ska vara etablerad utanför Europeiska unionen.
 • I allmänhet hänförs transportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionen till förfarandet för tillfällig införsel med en muntlig deklaration eller genom någon annan handling.
 • Tillfälligt införda transportmedel får inte lämnas i EU:s tullområde utan den person som har rätt att använda transportmedlet.
 • Transportmedlet kan befinna sig inom Europeiska unionens tullområde tillfälligt tullfritt bara den tid som transporten tar.
 • När den tid som behövts för att utföra transporten gått ut ska förfarandet för tillfällig införsel av transportmedel i kommersiellt bruk avslutas med ett annat tullförfarande, som i fråga om transportmedel från tredje land i allmänhet är återexport.
 • Tiden som krävs för utförande av transporten varierar från fall till fall. Enligt huvudregeln ska fordonet återvända utan dröjsmål när uppgifterna med anknytning till transporten utförts.
 • Tullen bedömer från fall till fall om transportmedlet ska anses ha befunnit sig inom Europeiska unionens tullområde längre än transportuppdraget förutsatt.
 • När transportmedlet anses ha befunnit sig inom Europeiska unionens tullområde längre än transporten krävt och det inte funnits godtagbara skäl för att överskrida tidsfristen, uppbär Tullen importskatterna för transportmedlet. Transportmedlet stannar då kvar hos Tullen tills importskatterna betalats.   
 • När det tillfälligt tullfritt införda transportmedlet förs ut ur EU:s tullområde genom ett tullkontor i Finland kommer Tullen att från fall till fall bedöma hur lång tid som kan anses ha krävts för transporten i fråga, om det gått mer än 10 dagar från införseln av transportmedlet till EU:s tullområde.
 • Tullen ingriper i regel inte mot transportmedel som vistats i landet mindre än 10 dagar, om det inte finns skäl att misstänka att transportmedlet använts inom EU:s tullområde för annat ändamål än för transport av varor till EU:s tullområde och/eller transport av varor ut ur EU:s tullområde.

Lagstiftning som tillämpats:

Unionstullkodex (EU) nr 952/2013, artiklarna 215, 250 och 251

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, artiklarna 212 och 217

Kundmeddelande