Jämnställdhet mellan könen inom gränsbevakningen och förvaltningen

16.5.2016 10.00
Pressmeddelande

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) ordnar ett seminarium i Helsingfors 17 – 18 maj 2016. Syftet är att starta ett projekt för att främja kvinnors representation i myndighetsverksamhet vid gränsen.

Seminariet samlar experter inom gränsbevakningen och Tullen samt jämställdhetsexperter från olika delar av OSSE-området och under seminariet presenteras olika rutiner inom OSSE-området samt olika modeller för genomförande för att öka representationen av kvinnor vid gränsmyndigheterna. Finland medverkar aktivt i projektet och i seminariet som nu ordnas vid Tullskolan.

Mera information:                    
Annika Pelkonen, Finland ständiga delegation vid OSSE, Wien, tfn +43 676 848 350 307  
Pirjo Kotro, Tullen, tfn 040 332 2634

 

Pressmeddelande