Intrastat-deklarationer kan inges via Tullens nya deklarationstjänst

14.11.2017 11.00
Pressmeddelande

Tullen har tagit i bruk en ny elektronisk tjänst för deklarering av uppgifter i EU-intern handel.

Den månatliga statistikdeklarationen över internhandeln kan nu också inges över webben i Tullens Intrastat-deklarationstjänst. Tullen har lyssnat på sina kunder vid utvecklandet av tjänsten. Det är enkelt att använda den nya deklarationstjänsten och smidigt att inge deklarationer med hjälp av de goda anvisningarna i tjänsten. I tjänsten finns också en varukodssökning.

Man loggar in i Intrastat-tjänsten med en Katso-kod, och statistikdeklarationerna kan matas in för hand eller som CSV- eller ASCII-filer i större partier. Tjänsten är avgiftsfri för företag.

Deklarationen kan inges med Intrastat-tjänsten, men också på andra elektroniska sätt, av vilka företag kan välja det som passar företaget bäst. Företag kan också använda flera deklarationssätt.

Läs mer: Deklarationssätt för internhandeln (Intrastat)

Vad är en Intrastat-deklaration?

Företag som bedriver handel med andra EU-medlemsländer är skyldiga att månatligen tillställa Tullen statistiska uppgifter om sin EU-interna handel. Deklarationsskyldigheten gäller företag vars varuhandel med andra EU-länder överskrider ett visst gränsvärde. Tullen skickar ett meddelande till företaget när denna deklarationsskyldighet börjar.

Läs mer om statistikföringen över handeln mellan EU-länder i Intrastat-handledningen.

Mera information:
Intrastat-servicenummer, tfn 0295 52 334 (vardagar kl. 9–12)
intrastat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Statistikmeddelande