Tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien, bl.a. KN-nummer 7223 00 19, slutgiltig utjämningstull, ändringar i indiska tillverkares Taric-tilläggsnummer

18.8.2017 16.12 | Publicerad på svenska 21.8.2017 kl. 8.45
Pressmeddelande

Taric-tilläggsnumren för vissa indiska samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet har ändrats.

Förordningen tillämpas retroaktivt från och med den 10 februari 2017. Europeiska unionens officiella tidning L 214, 18.8.2017, sid. 1.  

Mera information:

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar