Polyetentereftalat (PET) med ursprung i Indien, KN-nummer 3907 61 00, partiell interimsöversyn av slutgiltig utjämningstull

6.7.2017 12.03 | Publicerad på svenska 6.7.2017 kl. 13.36
Pressmeddelande

Partiell interimsöversyn av slutgiltig utjämningstull på polyetentereftalat med ursprung i Indien

Europeiska kommissionen har inlett två partiella interimsöversyner (undersökningar) av utjämningsåtgärder. Tillkännagivandena om översynerna finns publicerade i EU:s officiella tidning nr C 216, 6.7.2017. Översynerna gäller subventioneringen av företaget  Dhunseri Petrochem Limited och dess närstående bolag samt av företaget Reliance Industries Limited. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandena. Efter undersökningarna kan beloppet av utjämningstullen på visst slags polyetentereftalat (PET) med KN-nummer 3907 61 00 ändras.

Om du vill lämna skriftliga anmärkningar eller på annat sätt bli hörd i ärendet kontrollera tidsfristerna och kommissionens kontaktuppgifter i tillkännagivandena.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar