Fortsatt slutgiltig antidumpningstull och utjämningstull på indiska grafitelektrodsystem fr.o.m. 11.3.

13.3.2017 11.22 | Publicerad på svenska 23.3.2017 kl. 11.33
Pressmeddelande

Giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstullen och utjämningstullen på indiska grafitelektrodsystem, införda den 17 december 2010, förlängs fr.o.m. den 11 mars 2017.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8545 11 00 10 och 8545 90 90 10.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 64, 10.3.2017.

Kundmeddelande