Ändringar i slutgiltig antidumpningstull på indisk tråd av stål enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99 fr.o.m. 10.2.2017 – kontrollera om din säljare är med på listan!

13.2.2017 8.25 | Publicerad på svenska 13.2.2017 kl. 8.28
Pressmeddelande

Ändringar i slutgiltig antidumpningstull på indisk tråd av stål fr.o.m. 10.2.2017.

Det är skett ändringar i slutgiltiga antidumpningstullar på indisk tråd av stål enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99. Ändringarna gäller vissa indiska säljare som nämns i EU:s officiella tidning L 34, 9.2.2017.  Det lönar sig att kontrollera vilka eventuella konsekvenser ändringarna har på ditt företag.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande