Intensifierad bekämpning av svinpest vid Vartius gränsstation

19.9.2019 11.00
Pressmeddelande

Tullen har intensifierat sin bekämpning av svinpest vid de nordliga gränsövergångsställena vid östgränsen. Vid gränsövergångsställena finns informationsmaterial och gula avfallskärl för frivillig överlämning av otillåtna livsmedel. Tullens mathund, Aino, besökte i september för första gången Vartius för att övervaka resandeinförseln.

Den 17–19 september var Tullens mathund Aino för första gången på plats vid Vartius gränsövergångsställe med sin förare för att övervaka importen av animaliska livsmedel som resande för med sig. Aino inspekterade fordon som anländer till Finland samt resandens bagage för att upptäcka eventuella mjölk- eller köttprodukter.

Tullen bygger upp ett informationsnätverk för hela östgränsen

Tullen är i färd med att skaffa elektroniska informationstavlor till alla gränsövergångsställen vid östgränsen. Målet är att gränsövergångsställena i norr ska vara utrustade med informationstavlor innan sommarsäsongen inleds. Tavlorna informerar om importförbudet på animaliska livsmedel på fyra språk: finska, svenska, engelska och ryska.

Alla gränsövergångsställen vid östgränsen är utrustade med både Livsmedelsverkets affischer och affischer som uppfyller kraven i EU-kommissionens förordning. I affischerna informeras de som reser över gränsen bland annat om importförbudet på kött- och mjölkprodukter och om att produkterna ska överlåtas till Tullen vid ankomsten till landet.

Vid gränsövergångsställena finns gula avfallskärl i vilka resanden frivilligt kan lämna förbjudna livsmedel. De animaliska livsmedel som överlåts till eller omhändertas av Tullen fryses ned innan de förstörs på rätt sätt. Tullen rapporterar årligen uppgifter om mängden av dessa livsmedel till Europeiska kommissionen.

”I Vartius har informationsaffischerna tagits väl emot av resandena. De har självmant lämnat förbjudna livsmedel i avfallskärlen”, berättar Atle Matilainen, chef för Vartius tullkontor.

Varje månad passerar omkring 20 000 fordon, varav 3 000 lastbilar, gränsen vid Vartius. Dessutom passerar omkring 200 godståg gränsövergångsstället månatligen. I Vartius påträffar man förbjudna animaliska livsmedel så gott som dagligen.

Omhändertaganden av kött- och mjölkprodukter år 2018

  • Vartius: 521 kg
  • Kuusamo: 35 kg
  • Salla: 146 kg
  • Raja-Jooseppi: 61 kg
  • hela Finland: 5 724 kg

Tullens mathundar som hjälp vid bekämpningen av svinpest

Aino är Finlands första tullhund som skolats att söka efter animaliska livsmedel. Inom EU har Aino kolleger endast i Storbritannien. Aino jobbar främst vid östgränsen, men kan också arbeta vid flygplatser och hamnar i övriga landet.

Aino har haft god framgång i sitt arbete med att söka efter olagliga animaliska livsmedel. I augusti hade Aino hittat sammanlagt omkring 1 500 kilo livsmedel under sin karriär som tjänstehund.

Tullen inledde i augusti skolningen av ytterligare en mathund, Rico. Rico kommer främst att arbeta vid Helsingfors-Vanda flygplats och vid hamnarna i huvudstadsregionen.

”Hundarna är en oersättlig hjälp vid passagerarkontrollen, och Aino har nått verkligt fina resultat. Tullhundarna har även en avsevärd förebyggande effekt, och med stöd av dem och informationsaffischerna samt Livsmedelsverkets broschyrer försöker vid hålla sjukdomen borta från Finland”, säger tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen.

Afrikanska svinpesten hotar svinuppfödningen

Afrikansk svinpest är ett allvarligt hot mot den finländska och europeiska grisköttsproduktionen. Sjukdomen, som är dödlig för svindjur, förekommer bland annat i EU-områdets östra delar, i alla baltiska länder och i EU:s grannländer i öster. Sjukdomen sprider sig från land till land genom människors vårdslöshet och via djur. Produkter av gris- och vildsvinskött som medförs som färdkost och som gåvor utgör en spridningskanal.

Införsel av kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter till EU-området med resande eller i postförsändelser som skickas till privatpersoner är förbjudet i EU-lagstiftningen på grund av risken för spridning av djursjukdomar.

Tullens åtgärder vid gränsövergångsställena vid östgränsen är ett led i EU:s strävan att intensifiera bekämpningen av afrikansk svinpest så att den inte sprids till pestfria områden, såsom till Finland eller till övriga länder i Västeuropa.

Pressmeddelande