Kundmeddelande 6.7.2016
Tullfri behandling av integrerade multikomponentkretsar från och med 1.7.2016

6.7.2016 14.48 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.12
Pressmeddelande

Uppdaterad 24.8.2016: Kommissionen publicerade den 29 juni 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 170 ett meddelande som innehåller ändringar till kombinerade nomenklaturen. Bilaga I har ändrats på så sätt att de i avsnitt II punkt G nämnda multikomponentkretsarna befrias från tull då de uppfyller kraven som där fastställts för dem.

Tullfrihet kan erhållas genom att ange koden XAN Y035 i tilläggsuppgifterna om varuposten (Y035 i SAD-blankettens fält 44). I ett meddelande ska därtill koden XAN Y001 anges i tilläggsuppgifterna om varuposten. Om man inte ansöker om tullfrihet, ska koden XAN Y002 anges i tilläggsuppgifterna om varuposten.

I ett meddelande ska alla villkorskoder och negationskoder gällande varukoderna anges i tilläggsuppgifterna om varuposten i den ordning koderna har angetts i DDS/Taric.

Mera information: EUT L 170, 29.6.2016

Kundmeddelande