Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid tullagring - grunderna för beviljande av tillstånd preciseras 2.1.2018

20.12.2017 17.15 | Publicerad på svenska 21.12.2017 kl. 14.45
Pressmeddelande

När tillstånd till registrering i deklarantens bokföring beviljats får tulldeklarationen för tullagring inges i form av en registrering i aktörens bokföring. Grunderna för beviljande av tillståndet preciseras 2.1.2018.

En aktör som ansöker om ett nytt tillstånd efter 2.1.2018 ska i sin ansökan ange varukoderna för de varor som hänförs till tullagerförfarandet med sex (6) siffrors noggrannhet. I samband med omprövningen av tillstånd ber Tullen också innehavarna av nuvarande hemförtullningstillstånd att tillställa en lista där varorna anges med ovan nämnda noggrannhet.

Därtill ska sökanden uppfylla följande krav som ställs i tullagstiftningen:

  • Sökanden får inte ha gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen eller skattereglerna.
  • Sökanden ska ha ett system för bokföring av transporter som är på tillräcklig nivå för att verksamheten och övervakningen av varuflöden kan säkerställas.
  • Personen som är ansvarig för tullärenden i företaget ska ha praktisk kompetens eller yrkeskompetens (t.ex. yrkesexamen inom tullbranschen) som hänför sig till förfarandet.

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande