Igen ett rejält besökarrekord på Tullmuseet – över sex tusen besökare

2.10.2018 8.00
Pressmeddelande

Utställningen ”Kriget inom tullverket” om Tullen i inbördeskriget år 1918 lockade alla tiders rekordpublik sommaren 2018. Mellan mitten av maj och slutet av september hade utställningen sammanlagt 6 099 besökare. Siffran kan ännu stiga, eftersom man i oktober kan besöka utställningen genom att boka en guidad visning.

Besökarantalet under sommaren 2018 ökade med nästan 800 jämfört med förra sommaren. Liksom under tidigare år ökade antalet utländska besökare. I år utgjorde de nästan hälften, dvs. 48 procent, av besökarna. Till Tullmuseet kom besökare från sammanlagt 41 länder.

För utländska besökare var utställningens tema förvånande och chockerande – för dem var det tragiska finska inbördeskriget helt okänt. Många av dem kunde leva in sig i det komplexa temat, trots att det var svårt att få en uppfattning om parterna i konflikten. Det var tydligt att tullmännens erfarenheter för hundra år sedan också gjorde ett intryck på finländska besökare, och många fick en helt ny uppfattning om Tullens viktiga ställning. Av de finländska besökarna berättade många att de hade kommit till museet just för utställningstemats skull. Museets permanenta utställning lämnar sällan någon helt likgiltig heller, även om man inte råkar vara särskilt intresserad av historia.

Grupper hinner ännu bekanta sig med utställningen i oktober genom att på förhand boka en guidad visning. Visningarna är gratis. I slutet av oktober tas utställningen ned, och förberedelser inleds för den nya utställningen, som öppnas nästa vår. Anvisningarna för hur man bokar en guidad visning hittar du på Tullmuseets webbplats. På webbplatsen kan du också bekanta dig med utställningen”Kriget inom tullverket” genom en videoguidning (på finska).

Tullmuseets följande utställning handlar om Tullens hundverksamhet, som fyller 50 år. Utställningen öppnas i mitten av maj 2019.

Pressmeddelande