Kundmeddelande 8.11.2016
Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2017

8.11.2016 15.33 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.32
Pressmeddelande

Harmoniserade systemet (HS-nomenklaturen) är Världstullorganisationens (WCO) system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering av handelsvaror. HS-nomenklaturen uppdateras med 5–6 års mellanrum, nu för sjätte gången.

Av de ändringar i HS-nomenklaturen som träder i kraft den 1 januari 2017 har en sammanställning gjorts som innehåller information om ändringarna, korrelationstabeller 2017/2012 och 2012/2017 med läsanvisningar samt bilagor med skilda förteckningar över utgående undernummer, nya undernummer och sådana undernummer för vilka nummerkoden förblir densamma men omfattningen ändras. Sammanställningen finns publicerad på Tullens webbplats.

Mera detaljerad information om innehållet i nya och ändrade HS-nummer finns också i förklarande anmärkningar till HS-nomenklaturen

WCO informerar om HS-nomenklaturen och om ändringarna i den på sin webbplats.
>> Information om WCO:s handböcker om HS-nomenklaturen och om användarrättigheter till HS-databasen

Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) och Taric-nomenklatur grundar sig på HS-nomenklaturen och påverkas därför av HS-ändringarna. Kombinerade nomenklaturen för år 2017 finns redan publicerad i Europeiska unionens officiella tidning (EUT nr L 294, 28.10. 2016). Den tillämpas från den 1 januari 2017. En konverteringsnyckel att användas mellan KN-nomenklaturerna för 2016 och 2017 samt korrelationstabeller för Taric-nomenklaturen publiceras på Tullens webbplats i slutet av detta år. Korrelationstabeller för Taric-nomenklaturen finns också tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

(Tråden är: Sök kategori=> Taxation and Customs Union => Taric and Quota data and information => Bibliotek=> Reference documents => Correlation tables => HS-CN-TARIC)

Mera information: Raili Mäntymaa och Minna Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande