Kundservicen vid tullkontoren i Fredrikshamn och Hietanen i Kotka läggs ned 1.4.2017

29.3.2017 9.25 | Publicerad på svenska 29.3.2017 kl. 9.27
Pressmeddelande

Tullen lägger ned kundservicen vid tullkontoren i Fredrikshamn och Hietanen i Kotka från och med 1.4.2017.

Med dessa tullkontor kan ärenden skötas genom elektroniska tjänster och alternativa sätt att sköta tullärenden.

Huvuddelen av Tullens tjänster är elektroniska och största delen av kunderna använder dem. Övriga behov av personlig kundservice kan skötas på alternativa sätt. Tullen informerar om ändringar i tullkontorens kundservice och om alternativa sätt att sköta tullärenden på sin webbplats. Tullens rådgivning för privatpersoner och företag ger råd vid behov.

Mera information

Sari Bjong, kundservicechef, tfn 040 332 5063
Tom Ferm, kundrelations- och skatteuppbördsdirektör, tfn 040 332 2622

yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi
yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi
kuljetus.varastointi(at)tulli.fi
turvatiedot(at)tulli.fi

Kundmeddelande