Hälsovådlig kosmetika, smycken och leksaker samt produktförfalskningar – På kvinnodagen påminner Tullen konsumenterna om näthandelns nackdelar och om importkostnader

8.3.2016 8.01
Pressmeddelande

Produkter som beställts från en nätbutik uppfyller nödvändigtvis inte säkerhetskraven som finns i Finland och EU.Priset och kvaliteten går ofta hand i hand även i det här fallet.Ett erbjudande som är för bra kan visa sig vara en produktförfalskning som i värsta fall är rent av farlig för hälsan.Dessutom kan man bli tvungen att betala importskatter på basis av tullklareringen om avsändningslandet ligger utanför EU eller EU:s skatteområde.  

Det är lätt att göra inköp från hela världen via en nätbutik. En beställning via en nätbutik kanske gör beställaren glad, men det är bra att även kunna identifiera nackdelar och eventuella kostnader, som hänför sig till beställningar och som kan höja kostnaderna för produkten.

En färggrann scarf som skickats från ett land utanför EU kan vara färgad med förbjudna azofärger.  Azofärgerna i sig är inte farliga, men en del av dem kan under användning vara cancerframkallande. En förmånlig märkesväska från Kina är troligtvis en produktförfalskning som kan leda till att man omedvetet stödjer organiserad brottslighet och till och med barnarbete. Även kosmetika som man beställt kan innehålla farliga ingredienser.

Smycken av oädla metaller kan innehålla giftiga tungmetaller såsom bly och kadmium vilka ansamlas i kroppen. Bly förorsakar utvecklingsstörningar i nervsystemet och kadmium ansamlas i njurarna och levern vilket skadar deras funktion. Kadmium kan även förorsaka cancer. Smycken av oädla metaller kan även innehålla nickel som är starkt allergiframkallande.  

Innan man beställer leksaker och barnkläder från en nätbutik ska man också säkerställa deras säkerhet, speciellt om leksaker eller barnkläder beställs från ett land utanför EU. En leksak som inte är säker kan innehålla reproduktionsstörande mjukgörande ftalater, små delar som lossnar och projektiler som har för stor rörelseenergi och för starka magneter. Obligatoriska varnings- och CE-märkningar kan också fattas på leksakerna. CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att leksaken är säker. På barnkläder, såsom sparkdräkter, kan det finnas metallknäppen som avger nickel och ytterkläder kan innehålla allergiframkallande formaldehyd. Dessutom är det bra att ta i beaktande EU:s direktiv gällande förbjudna remmar och snören.

Hur kan man säkerställa produktsäkerheten?

När man beställer från en nätbutik är det bra att utreda vad som sägs om produkten och om det finns svenskspråkiga anvisningar över användning och service av produkten. Utredning över huruvida det finns varningsmärkningar kan man göra på förhand genom att kontakta kundservicen hos nätbutiken i fråga. Därutöver är det bra att hämta information från diskussionsforum om nätbutiken och dess produkter. Det är också bra att komma ihåg att myndigheternas övervakning och konsumentskyddet inte sträcker sig till nätbutiker i fjärran länder.

Utred vid behov varifrån varan skickas till dig

Vanligtvis behöver man inte sköta ärendet via Tullen om varorna skickas från ett tull- och skatteområde inom EU och om beställningen inte innehåller alkohol, tobak eller andra varor som är punkskattepliktiga.  Varor som skickas från EU:s tullområde men som står utanför skatteområdet (t.ex. Jersey) ska tullklareras och mervärdesskatt ska betalas på dem. Punktskatt ska dessutom betalas på punktskattepliktiga produkter.

Den som beställer via nätet kan spara tid och pengar genom att vid behov på förhand kontrollera hos säljaren varifrån varorna levereras till Finland. Om varorna levereras från ett område utanför EU eller utanför EU:s skatteområde, ska beställaren vanligtvis lämna en tulldeklaration för varorna när de har anlänt till Finland och beställaren har fått en ankomstavi från fraktföraren. Försändelsen kan inte tullklareras på förhand.

Ytterligare upplysningar:

Att handla på nätet
Att handla på nätet – anvisning för privatpersoner (pdf)
http://tietolisaaturvaa.fi/
Beställning av alkohol

Tullrådgivningen tfn 0295 5201

 

Pressmeddelande