Gemensam myndighetsövning på Helsingfors-Vanda flygplats den 11 december

10.12.2019 15.00
Pressmeddelande

Tullen ordnar en myndighetsövning på Helsingfors-Vanda flygplats onsdagen den 11 december från och med klockan 9. Under övningen är det är möjligt att man på flygplatsen ser sådan myndighetsverksamhet som avviker från den normala.

Temat för övningen är biologiska hot.

I övningen deltar förutom Tullen även Gränsbevakningsväsendet, Polisen, Institutet för hälsa och välfärd, Social- och hälsovårdsministeriet, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Vanda stad, Finavia samt Transport- och kommunikationsverket.

Pressmeddelande