Gasflaskorna innehållande köldmedium R22 förstördes till slut

13.3.2015 9.00
Pressmeddelande

Ekokem förstör de gasflaskor som våren 2011 påträffades i Vaalimaa innehållande HCFC-22-förening.

Vid Vaalimaa tull stoppades våren 2011 en långtradare i vilken man hade gömt 1150 gasflaskor vägande 13,6 kg var. Flaskorna innehöll förening kallad HCFC-22. Enligt EU:s förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet är import, export och transitering av sådan förening förbjuden. Köldmediet var på väg via Finland till Ryssland.

Lasten har stått vid Vaalimaa tull sedan våren 2011, eftersom det är mycket dyrt att förstöra köldmediet. Förstöringen kommer att kosta Tullen 54 000 euro.

- Tullen har ingen möjlighet att ta ut kostnaderna hos någon, eftersom det vid utredningen inte blivit klarlagt vem som äger gasflaskorna och köldmediet, berättar tullöverinspektör Anssi Hiiva från Villmanstrand.

- Ekokem är den enda möjliga platsen i Finland där ämnen av denna typ kan förstöras, fortsätter han.

- Köldmediet kommer att förstöras genom förbränning i hög temperatur, berättar Juhani Alonen, produktionschef vid Ekokem.

 
Betydande internationellt erkännande

Vaalimaa tull tilldelades med anknytning till detta beslag ett betydande internationellt pris för skydd av ozonskiktet i augusti 2012. Priset gavs av ECA (The Enforcement Network of Customs & Ozone Officers for Europe & Central Asia), som lyder under Förenta Nationerna. Några motsvarande fall har det enligt Tullens uppgifter inte avslöjats tidigare och inte senare heller i Finland.

Mera information:

Tullöverinspektör Anssi Hiiva, tfn 040 332 5907
Ekokem, produktionschef Juhani Alonen, tfn 050 600 21

Pressmeddelande