Förare försöker lura myndigheterna genom att förfalska färdskrivarens uppgifter

20.8.2015 12.30
Pressmeddelande

Vaalimaa tull har i år funnit mer störningsutrustning med vilken kör- och vilotider kan förfalskas än under tidigare år. Under 2013 fann man tre apparater som förfalskar färdskrivarens uppgifter och en magnet som stör färdskrivaren. Under 2014 fann man tre apparater som förfalskar färdskrivarens uppgifter. I år har man redan före slutet av juli funnit fyra apparater som förfalskar färdskrivarens uppgifter och fem magneter som stör färdskrivaren.


En apparat som förfalskar färdskrivarens uppgifter fungerar så att den förvränger de uppgifter som registreras på färdskrivarens kort. När Tullen granskar färdskrivarens uppgifter vid gränsen märker tullmannen genast om en dylik apparat används, bl.a. på det att färdskrivaren har registrerat vilotid trots att föraren just har kört till Tullens kontrollpunkt.


En magnet som fästs på fordonets hastighetsgivare lamslår hastighetsgivaren och färdskrivaren registrerar då endast vilotid. I nya bilar har man försökt hindra användningen av sådana här magneter bl.a. genom skyddade hastighetsgivare.


-    Registreringen, dvs. i detta fall data som sparas på den digitala färdskrivarens förarkort, visar vilotid om man tar bort en säkring och placerar magneten på hastighetsgivaren, berättar tullinspektör Jukka Nokka från Vaalimaa tull.


Det är brottsligt att förfalska färdskrivarens uppgifter


Om Tullen vid gränsen finner en apparat som förfalskar färdskrivarens uppgifter i fordonet, får föraren böter för innehav av förfalskningsmaterial. Därtill bestraffar Gränsbevakningsväsendet fordonets förare, som oftast är rysk, genom att avvisa föraren och belägga denne med inreseförbud.


Om man upptäcker att föraren har använt en magnet och om man därtill i fordonet finner förfalskningsutrustning som monterats fast på färdskrivaren, får föraren böter för lindrig förfalskning, detektorförseelse och brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter. Därtill avvisas föraren och Gränsbevakningsväsendet belägger enligt prövning denne också oftast med två års inreseförbud.


Trafiksäkerheten äventyras


Användningen av en apparat som förfalskar färdskrivarens uppgifter äventyrar trafiken på flera sätt. Det kan hända att föraren kör trött eftersom han eller hon inte har följt vilotiderna. Användningen av en magnet i nya fordon kan ofta få hastighetsbegränsaren, ABS-bromsarna och stabilitetskontrollsystemet att sluta fungera, eftersom fordonets dator inte mottar någon hastighetsuppgift, dvs. fordonet tror att det står still.


-    Ju nyare fordon, desto fler system finns det i fordonet och desto större är då också hotet mot trafiksäkerheten, förklarar tullinspektör Jukka Nokka.


Man har funnit apparater som förfalskar färdskrivarens uppgifter både i finska och ryska långtradare.

Mera information:
Tullinspektör Jukka Nokka, Vaalimaa tull, tfn 040 332 8249

Pressmeddelande