Fipronil har inte upptäckts i de importlivsmedel som Tullen har undersökt – Två prover visade tecken på en nedbrytningsprodukt av fipronil

25.8.2017 10.45
Pressmeddelande

Tullen har utifrån riskbedömning från början av augusti 2017 riktat övervakningsåtgärder och Tullaboratoriets undersökningar mot processade importlivsmedel som innehåller ägg.I livsmedelsproverna bestäms eventuell förekomst av fipronil och dess nedbrytningsprodukter.I sina undersökningar har Tullaboratoriet i en bageriprodukt och en majonnäs upptäckt en nedbrytningsprodukt av fipronil, fipronilsulfon, vars koncentration var tydligt under kvantifieringsgränsen.

Tullen har från år 2007 undersökt eventuell förekomst av fipronil i alla de importlivsmedel som genomgår pesticidanalys. Från år 2009 har undersökning av fipronilsulfon, en nedbrytningsprodukt av fipronil, ingått i undersökningar av importlivsmedel. Från början av augusti 2017 har Tullen fokuserat övervakningen av importlivsmedel och Tullaboratoriets undersökningar på processade importlivsmedel som innehåller ägg. Prover har tagits på majonnäser från bl.a. Sverige, Tyskland och Lettland samt på bakverk från Estland, Sverige, Frankrike och England. 26 prover har skickats till Tullaboratoriet, och undersökningarna av 18 prover har slutförts. Ingen fipronil upptäcktes i dem.

I sina undersökningar hittade Tullaboratoriet i en bageriprodukt och en majonnäs en nedbrytningsprodukt, fipronilsulfon, med en koncentration av mindre än 0,001 mg/kg, vilket är tydligt under pesticidanalysmetodens kvantifieringsgräns, som är 0,005 mg/kg. Fipronilsulfon upptäcktes i livsmedel som består av flera olika råvaror, så ursprunget av denna rest kan inte med säkerhet fastställas. Dessutom underskrider upptäckterna av denna nedbrytningsprodukt av fipronil de högsta tillåtna mängderna, så produkterna har bedömts motsvara bestämmelserna.

Tullen fortsätter med sina effektiverade övervakningsåtgärder och tullaboratorieundersökningar i fråga om processade importlivsmedel som innehåller ägg. Tullaboratoriet undersöker som bäst bakverk som importerats från Frankrike och Danmark samt färskpasta från Tyskland och Italien.

Tullen samarbetar med livsmedelssäkerhetsverket Evira vid övervakningen av livsmedel.

Pressmeddelande