Finska tullen främjar europeiskt samarbete i tullhundverksamheten – internationell övning ordnas samtidigt som VM i fotboll

19.6.2018 11.30
Pressmeddelande

Tullmyndigheterna på EU-området har under de senaste åren effektiverat sitt samarbete gällande tullhundverksamheten. Inom ramen för Tull 2020-programmet har man grundat nätverket K9 Unit Network för ett effektivera informationsutbytet och utveckla hundverksamheten. Tullhundverksamhetens gemensamma övning ordnas i Finland samtidigt som fotbolls-VM pågår i Ryssland. I övningen som inriktas på passagerar- och varuflöden deltar hundekipage från flera olika EU-länder.

 

Genom Tull 2020-programmet utvecklar man EU:s allmänna tullverksamhet på det praktiska planet, finansierar projekt och program samt stärker den inre marknaden. Finska tullen har inom ramen för programmet bland annat främjat utvecklandet av hundverksamheten. Genom att öka samarbetet inom hundverksamheten effektiveras användningen av hundarna i bevakningsuppdrag samt höjs bevakningsnivån på EU-området. Europeiska kommissionen har godkänt och gett sitt stöd till tullhundverksamhetens samarbetsprojekt.

Vilken nytta medför utvecklandet av samarbetet?

Vid tullarna i nästan alla EU-länder arbetar hundar i olika bevakningsuppdrag. Syftet med samarbetet är att dela information om fenomen inom passagerar- och varuflöden samt om bästa tullbevakningspraxis, och därigenom utveckla hundförarnas och hundarnas kompetens.

Genom hundverksamhetens nätverk K9 Unit Network strävar man efter att effektivera användningen av hundarna och nätverket har också som mål att skapa gemensamma rekommendationer och anvisningar för hundverksamheten på EU-området. Inom nätverket övas och testas tullhundarnas samarbete i uppgifter gällande samhällsskydd.

Gemensam övning i Finland under VM i fotboll

Den första internationella gemensamma övningen för nätverket K9 Unit Network ordnas i Finland som autentisk operativ verksamhet. I övningen deltar hundar och hundförare från Finland och 11 andra länder. Hundarna som deltar är specialiserade på att söka narkotika, cigaretter, kontanter och vapen.

–      Enligt min uppfattning borde man inom EU-området sträva efter att i högre grad gemensamt utnyttja tillgängliga redskap för tullövervakning. Detta skulle göra implementeringen av bevakningen effektivare och flexiblare inom EU-området, poängterar bevakningsdirektör Mikko Grönberg.

Den operativa verksamhetsövningen är en av bevakningsåtgärderna som Finska tullen vidtar under fotbolls-VM. Övningen inriktas på ankommande och avgående passagerar- och varutrafik på flygplatser, i hamnar, i järnvägstrafik samt på gränsövergångsställena vid östra gränsen. Syftet med övningen är vid sidan av bevakningsuppgifterna att samla erfarenhet om internationellt samarbete i hundverksamheten EU-länderna emellan i äkta bevakningsmiljö. Övningen genomförs i enlighet med de mål som fastställts inom nätverket K9 Unit Network. 

–      Hundverksamhetsnätverket har väckt omfattande intresse i EU-länderna. Effektiverandet av tullbevakningssamarbetet mellan medlemsstaterna kommer att vara ett centralt mål inom EU under de kommande åren, berättar bevakningschef Kari Marjamäki.

Hundförarna som deltar i övningen använder det egna landets tjänstekläder och hundarna identifieringsvästar i bevakningsuppgifterna vid gränsövergångsställena.

Pressmeddelande