Finansministeriet och Tullen informerar: Småproducenter av elström och småkraftverk ska registrera sig hos Tullen före slutet av juli

20.5.2015 9.00
Pressmeddelande

Lagen gällande produktion av elström i liten skala ändrades i början av maj. Ändringen medförde skyldigheter för nya aktörer. Alla elproducenter och ägare till reservkraftsmaskiner med en nominell effekt överstigande 100 kVA ska registrera sig som skattskyldiga hos Tullen före utgången av juli månad. 

Registreringsstatusen för elproducenter och ägare till reservkraftsmaskiner beror på den mängd som maskinen eller kraftverket producerar om året. Småproducenter är t.ex. köpcentrum, logistikterminaler, kontorshus och andra stora fastigheter samt sjukhus och andra stora fastigheters reservkraftsenheter.

- Om årsproduktionen inte överstiger 800 000 kWh behöver producenten och maskinägaren bara avge en enda s.k. nolldeklaration om året. Men om årsproduktionen överstiger 800 000 kWh om året registreras producenten som normal elskattskyldig, som ska avge en skattedeklaration varje månad, säger energiingenjör Antti Saastamoinen.

 Det bör påpekas att registreringen ska göras skriftligen hos Tullen i fråga om alla kraftverk, generatorer, reservkraftsmaskiner och andra elproduktionssystem som hör till denna kategori separat för varje kraftverk.

Registreringen gäller också alla reservkraftsmaskiner och generatorer vars nominella effekt överstiger 100 kVA och som hittills inte omfattats av beskattningen. Det spelar inte längre någon roll om kraftverket överför elström till ett elnät eller inte.

Mera information:

FM, skatteavdelningen, lagstiftningsrådet Leo Parkkonen, tfn 0295 53 0 372

Tullen, punktbeskattning, energiingenjör Antti Saastamoinen, tfn 040 332 2153

Pressmeddelande