Europol och Tullen informerar: Olagliga produkter värda 7,9 miljoner euro

6.3.2020 13.00
Pressmeddelande

Beslagtagna i insats mot illegal läkemedelshandel 165 personer arresterade och 12 organiserade kriminella grupper splittrade i Europaomfattande operation.

Mellan juli och oktober 2019 stödde Europol en EU-omfattande operation mot olaglig fysisk och webbaserad handel med missbrukade och förfalskade läkemedel. Operationen leddes av Franska gendarmeriets centralbyrå för bekämpning av miljöbrott och brott mot folkhälsan (OCLAESP) och Finska tullen. I operationen deltog också brottsbekämpningsmyndigheter från 11 EU-länder*, Bosnien och Hercegovina, Ukraina, Storbritannien och Förenta staterna. Operationen stöddes också av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Eurojust och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

Operationen i siffror:

 • 12 organiserade kriminella grupper slagna i spillror;
 • 165 misstänkta personer arresterade på Cypern, i Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Portugal, Slovakien, Spanien, Ukraina och Storbritannien;
 • Nästan 1,5 miljoner euro i återvunna tillgångar;
 • Produkter beslagtagna för cirka 7,9 miljoner euro;
 • Nästan 36 miljoner enheter läkemedel beslagtagna (bland annat pseudoefedrin, cancerläkemedel, antihistaminer, anxiolytika, läkemedel för erektil dysfunktion, hormonreglerande ämnen och ämnen som reglerar ämnesomsättningen, narkotiska ämnen, smärtstillande medel, antiöstrogener, antivirala medel, hypnotika och dopningsmedel).

Fortsatt oroande utveckling i fråga om illegal läkemedelshandel

 • Växande illegal handel i EU med onkologiska läkemedel stulna från sjukhus
 • Största delen av illegala läkemedel och dopningsmedel kommer fortfarande ursprungligen från Asien
 • Många läkemedel har sitt ursprung i den lagliga distributionskedjan, varifrån de tas av grossister och säljs vidare till kriminella grupper
 • Läkemedel skaffas på olaglig väg med falska eller stulna recept, med eller utan hjälp av läkare och farmaceuter, och säljs sedan vidare till kriminella grupper eller direkt till privatpersoner
 • Dopningsmedel säljs främst på nätet
 • Förfalskade läkemedel och dopningsmedel är olagligt framställda och förpackade i underjordiska laboratorier som ofta är belägna i EU.

Under en period på tre år resulterade Mismed-operationen i att:

 • man beslagtog 123 miljoner enheter illegala läkemedel och dopningsmedel värda 0,5 miljarder euro;
 • 600 personer arresterades;
 • 49 organiserade kriminella grupper splittrades.

* Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Portugal, Rumänien, Slovakien, och Spanien.

Pressmeddelande