Kundmeddelande 28.1.2016
Ifyllandet av varucertifikat EUR.1 ändras

28.1.2016 10.41 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 13.12
Pressmeddelande

Den nya utgåvan av varucertifikatsblanketten EUR.1 kommer inte att ha det färdigtryckta uttrycket ”European Community” i punkt 2 som gäller avtalsparter för förmånsbehandling.

Vid denna punkt ska parten själv fylla i ”the European Union” eller ”EU” samt den andra avtalsparten (t.ex.”Mexico”). Utrycket ”the European Community” godkänns fortfarande när det gäller en EU-avtalspart, dvs. även den gamla blanketten kan användas.

De flesta ikraftvarande frihandelsavtal inom EU har ingåtts en gång i tiden i Europeiska gemenskapens (EC) namn (t.ex. Europa-Medelhavsavtalen med Marocko och Tunisien). I de nyare avtalen är vår avtalspart Europeiska unionen, dvs. ”EU” (t.ex. avtalen med Peru och Colombia, Centralamerika, Moldavien och Ukraina).

Även i avtalet med Sydkorea är den andra avtalsparten EU. I export till Sydkorea kan man dock inte använda varucertifikat EUR.1 som bestyrkts av myndigheten. Förmånsberättigande ursprungstatus gällande en produkt med ursprung i EU påvisas alltid vid export till Sydkorea med en formbunden (godkänd exportörs) ursprungsdeklaration.

Tullens tryckta blanketter börjar säljas via Kopistore, kundmeddelande 22.1.2016

Kundmeddelande