Öppnare lagstiftningsprocess i EU

11.8.2017 10.10 | Publicerad på svenska 11.8.2017 kl. 10.13
Pressmeddelande

Kommissionen vill öka insynen i EU:s lagstiftningsprocess och i högre grad involvera berörda parter i beslutsfattandet och lagstiftningsarbetet.

Målet är att öka transparensen, lyssna till allmänheten och intressentgrupperna samt ta deras åsikter i beaktande. Allmänheten och intressentgrupperna kan delta i alla faser av besluts- och lagstiftningsprocessen.

Via kommissionens portal Better Regulation kan man följa all kommande lagstiftning. Portalen innehåller omfattande information om de ämnen som behandlas och man kan också ge sina synpunkter på dem. Via portalen kan man följa hur behandlingen av förordningarna framskrider och prenumerera på meddelanden om nya initiativ.

Kundmeddelande