Kundmeddelande 15.3.2016
EU har börjat publicera webbmaterial om den nya tullagstiftningen

15.3.2016 12.22 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.20
Pressmeddelande

EU:ssa on yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa valmisteltu verkko-opiskelumateriaalia uudistuvasta tullilainsäädännöstä, jota aletaan soveltaa vaiheittain 1.5.2016 alkaen.

EU har i samarbete med sakkunniga från medlemsstaterna utarbetat e-utbildningsmaterial om den nya tullagstiftningen som börjar tillämpas i etapper från 1.5.2016. Materialet är avsett för både tullanställda och kunder.

Den första utbildningsmodulen, som är en översikt, har nu publicerats på engelska på kommissionens webbplats. Sidan uppdateras allteftersom nya moduler publiceras eller när redan publicerade moduler blir översatta till andra EU-språk.

Mera information:                                    
Veijo Alatalo, veijo.alatalo(at)tulli.fi

Kundmeddelande