EU domstolens förhandsavgörande (C-198/14 Visnapuu) påverkar inte Tullens verksamhet

19.11.2015 10.10
Pressmeddelande

Tullen har utrett hur EU domstolens förhandsavgörande C-198/14 Visnapuu eventuellt inverkar på Tullens verksamhet och anvisningar. Utredingen visar att förhandsavgörandet inte har någon direkt inverkan på Tullens nuvarande verksamhetssätt eller ikraftvarande anvisningar. Eventuella verkningar kan vid behov omvärderas efter att den nationella domstolen fattat sitt beslut i ärendet.

 

EU domstolen gav sitt förhandavgörande C198/14 Visnapuu den 12 november på begäran av Helsingfors hovrätt. Enligt förhansavgörandet låter EU domstolen den nationella domstolen utreda om det finländska systemet för detaljhandelstillstånd för alkohol är diskriminerande och om det genuint grundar sig på skydd av folkhälsan. Dessutom låter domstolen den nationella domstolen utreda förutsättningarna för förverkligandet av rätten till direktförsäljning av finländska gårdsviner. Tullen kommer inte att ändra sina verksamhetssätt när det gäller övervakningen av distansförsäljning av alkohol innan dessa utredningar är klara och den nationella domstolens beslut har fattats.

Tullen informerar vecka 48 om åtgärder, som gäller distansförsäljning av alkohol, med vilka man säkerställer att lagstadgade skatter betalas till finska staten.

Mera information:

Mikko Grönberg, bevakningsdirektör, Tullens bevakningsavdelning, tfn 040 332 2679

 

Pressmeddelande