Kundmeddelande 14.4.2016
Bindande klassificeringsbesked som utfärdats före 1.5.2016

14.4.2016 13.36 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.40
Pressmeddelande

Giltighetstiden och användarvillkoren för bindande klassificeringsbesked (BKB) ändras 1.5.2016.

Nedan beskrivs i korthet hur ändringen inverkar på de bindande klassificeringsbesked som utfärdats före 1.5.2016 och som är giltiga vid ändringstidpunkten.

  • Bindande klassificeringsbesked som utfärdats före 1.5.2016 är giltiga i sex år från och med ikraftträdelsedagen, om de inte upphör att gälla av någon annan orsak (t.ex. om den varukod som angetts i det bindande klassificeringsbeskedet upphör att gälla).
  • Från och med 1.5.2016 är de också bindande för deklaranten. Innehavare av bindande klassificeringsbesked ska använda den i beslutet angivna varukoden för de angivna varorna, t.ex. när ifrågavarande varor importeras från eller exporteras till tredje land.
  • Innehavare av bindande klassificeringsbesked ska ange dokumentkoden C626 och beslutets referensnummer i den tulldeklaration med vilken varor som anges i beslutet hänförs till ett tullförfarande.
  • I övrigt tillämpas den nya lagstiftningen som träder i kraft 1.5.2016 även på de beslut om bindande klassificeringsbesked som utfärdats före 1.5.2016.

Mera information ges vid behov av yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi.

Kundmeddelande