Kundmeddelande/Utrikeshandel och beskattning 18.5.2016
Förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter från tredje land

18.5.2016 10.19 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.17
Pressmeddelande

Förhandskontroll av import av vissa järn och stålprodukter från tredjeland har införts den 1 maj 2016.

Beslutet baserar sig på kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/670 som trädde i kraft den 30 april 2016. Förhandskontrollen gäller produkter som finns omnämnda i förordningens bilaga 1.

Övergång till fri omsättning av produkter som finns omnämnda i bilaga 1 förutsätter att ett övervakningsdokument utfärdat av Tullen visas upp fr.o.m. den 3 juni 2016. Övervakningsdokumentet är i pappersform och Tullen gör nödvändiga anteckningar i det. Med elektronisk deklarering ska dokumentkod 1004 anges samt dokumentnummer och datum.

Förordningen gäller import vars nettovikt överstiger 2 500 kg.  Produkter med ursprung i Norge, Island och Liechtenstein ingår inte i förordningens tillämpningsområde.

Ett TMD har publicerats i ärendet.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande