En människa genomlystes av misstag i Västra hamnen i Helsingfors

14.1.2015 15.24
Pressmeddelande

Lördagen den 10 januari 2015 genomlyste Helsingfors tulls rörliga genomlysningsfordon lastenheter från ett fartyg som hade anlänt till Västra hamnen i Helsingfors. I samband med bildtolkningen upptäcktes det att en person hade gömt sig i förarens sovhytt i ett av de tunga fordon som genomlystes.
Föraren av fordonet berättade inte före genomlysningen att det finns människor i fordonet. Det skulle ha varit omöjligt att okulärt upptäcka en person som gömt sig i fordonets hytt.
Tullen har gjort en utredning om händelsen och rapporterat om den till Strålsäkerhetscentralen (STUK) som övervakar genomlysningsverksamhet. Enligt STUK kräver händelsen inga åtgärder av kunden eftersom mängden strålning var liten.
Gränsbevakningsväsendet undersöker fallet som lindrigt riksgränsbrott. Den person som gömde sig i fordonet hade ingen resebiljett med sig.
Genomlysningsanordningarna är ett av de viktigaste tekniska verktygen som används vid tullbevakningen. Med hjälp av dem kan Tullen kostnadseffektivt sköta en av sina viktiga grunduppgifter – att bevaka den kommersiella trafiken och resgods.

Mera information:
Tullen, genomlysningen i Nordsjö, ansvarig huvudanvändare Pasi Savolainen, tfn 040 332 8325
Tullen, koordinator för genomlysning, tullöverinspektör Mikko Lyytikäinen, tfn 040 332 7844
Strålsäkerhetscentralen, överinspektör Eero Oksanen, tfn 09 7598 8243

Pressmeddelande