En internationell operation ledde till beslag eller omhändertagande av läkemedel och läkemedelsförfalskningar till ett värde av ca 30 miljoner amerikanska dollar

26.5.2014 12.00
Pressmeddelande

I samband med den sjunde operationen mot illegal näthandel med läkemedel och mot förfalskade läkemedel (Pangea VII) greps 237 personer och beslagtogs eller omhändertogs nästan nio miljoner olika läkemedel vars värde uppgick till cirka 30 miljoner amerikanska dollar. I operationen deltog sammanlagt 111 länder.

Finland deltog för femte gången i Pangea-operationen. I Finland var det Tullen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea som medverkade i operationen. Under den veckolånga operationen omhändertog eller beslagtog Tullen 48 läkemedelsförsändelser av vilka 14 ledde till brottsutredning. Allt som allt omhändertog eller beslagtog Tullen 3 467 tabletter eller läkemedelskapslar.

– Att läkemedel skaffas från olagliga apotek på Internet är ett ständigt orosmoment. Vid första anblicken ger olagliga säljares webbplatser ett övertygande intryck och ser skickligt gjorda ut. På webbplatserna framhävs bl.a. produkternas kvalitet och pris samt hur lätt det är att beställa dem. Konsumenten lockas att fatta sitt köpbeslut redan på första sidan. Baksidan av dessa olagliga webbapotek är dock svart: Utöver att stöda kriminell verksamhet utsätter köparen av olagliga läkemedel sig själv för en allvarlig hälsorisk. Det finns inga garantier för olagliga läkemedels kvalitet, innehåll eller säkerhet, konstaterar överprovisor Sami Paaskoski från Fimea.

– Potensläkemedlen utgör en stor del av de läkemedelsbeslag som görs i Finland. En del av de beställda läkemedelspreparat som beslagtogs i samband med operationen var lätta att känna igen som produktförfalskningar. I samband med operationen beslagtog Tullen i Finland också antibiotika som hade beställts utan recept, berättar Tullens brottsbekämpningschef Hannu Sinkkonen.

Den som beställer läkemedel kan göra sig skyldig till brott

Privatpersoner får beställa läkemedelspreparat via Internet från EES-området till Finland förutsatt att leverantören av läkemedlen agerar lagligt och att preparatet har godkänts av det berörda landets myndigheter. När man beställer receptbelagda läkemedel ska man ha gällande recept. Beställaren ska alltid svara för att dessa villkor uppfylls. Det är förbjudet att anskaffa läkemedel per post från ett land utanför EES-området.

Operationens resultat internationellt sett

Under hela Pangea VII-operationen granskades nästan 550 000 postförsändelser av vilka över 19 000 försändelser omhändertogs eller beslagtogs. Också mer än 10 000 webbplatser stängdes och användningen av över 9 000 nätkoder hindrades. Dessutom togs mer än 19 000 vilseledande läkemedelsannonser bort från webbplatserna.

Mera information:

Tullens brottsbekämpningschef Hannu Sinkkonen, tfn 040 332 4389

Fimeas överprovisor Sami Paaskoski, tfn 029 522 3237

Pressmeddelande