Näringsvärdesinformation för livsmedel blir obligatorisk och en ny förordning gällande kraftigt saltade livsmedel träder i kraft 13.12.2016

17.2.2017 9.05
Pressmeddelande

Enligt förordningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation har för största delen av förpackade livsmedel funnits ett krav på näringsvärdesinformation från och med den 13 december 2016. Samtidigt ändrades också de uppgifter som ska finnas i näringsvärdesdeklarationen samt i vilken ordningsföljd de kommer.

Vad ändras?

Tidigare var näringsvärdesinformationen obligatorisk endast för vissa produkter, såsom livsmedel för särskilda näringsändamål samt livsmedel med närings- och hälsopåståenden eller sådana som var berikade med vitaminer eller mineralämnen.

Genom att jämföra uppgifter om näringsinnehåll har konsumenten lättare att välja rätt när hen handlar mat.

Vad ska anges?

Näringsvärdesinformationen ska anges som en enda helhet. I näringsvärdesdeklarationen ska man anteckna produktens energiinnehåll, fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt; i den nämnda ordningen. Salthalten beräknas genom att multiplicera produktens natriumhalt med 2,5. Vid behov, kan man i näringsvärdesdeklarationens omedelbara närhet nämna att salthalten uteslutande beror på natrium som förekommer naturligt i produkten.

Vad får man deklarera utöver det?

Utöver de obligatoriska uppgifterna får man även deklarera enkelomättade fetter, fleromättade fetter, polyoler, stärkelse, kostfiber samt vitaminer och mineralämnen, om de enligt lagstiftningen förekommer i en betydande mängd i livsmedlet.

Vilka produkter behöver inte märkas med näringsvärdesinformation?

Produkter i vissa livsmedelsgrupper har befriats från den obligatoriska näringsvärdesdeklarationen. Sådana produkter är t.ex. dricksvatten, örter och kryddor, salt och koksaltprodukter, bordssötningsmedel, tuggummi och livsmedelstillsatser. En näringsvärdesdeklaration behövs inte heller för produkter vars största förpackningsyta är mindre än 25 cm2. Alla livsmedel som är befriade från den obligatoriska näringsvärdesdeklarationen finns i listan som bilaga till förordningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation.

Vad ändra i märkningen av kraftigt saltade livsmedel?

En ny nationell förordning, som också gäller kraftigt saltade livsmedel, trädde i kraft den 13 december 2016. I den nya förordningen ändrades gränserna för märkning av kraftigt saltade livsmedel på grund av ett nytt räknesätt. Märkningen ”kraftigt saltad” krävs på produkter i vissa livsmedelsgrupper, som är betydande näringsmässiga källor till salt och där salt förekommer över koncentrationsgränserna som fastställts i förordningen. Sådana produktgrupper är ost, korv, andra köttprodukter som används som pålägg, fiskprodukter, matbröd och surskorpor, frukostprodukter av spannmål, färdigmat och färdiga måltidskomponenter samt snacksprodukter. Märkningen ”kraftigt saltad” ska göras i näringsinnehållsinformationens närhet.

Tullövervakning

Gällande näringsinnehåll i produkter, övervakar Tullen år 2017 speciellt produkternas salt- och fetthalter.

Lagstiftning i ämnet:

Kundmeddelande