Direkt meddelandedeklarering med Tullen vid import och transitering innebär snabbare deklarering för företag

12.11.2014 9.00
Pressmeddelande

Tullen satsar starkt på att utveckla elektroniska tjänster i sina deklarationsförfaranden och fäster särskild uppmärksamhet på tjänsternas drift- och datasäkerhet. Då direkt meddelandedeklarering i år införs även för import och transitering kommer företagen att spara tid och kostnader.

Det har varit möjligt att använda direkt meddelandedeklarering med flera av Tullens system: export-, AREX-, EMCS-systemet och Ålands skattegränssystem. Denna höst erbjuder Tullen företag möjligheten att använda direkt meddelandedeklarering även vid import och transitering.

De första pilotföretagen har gått i produktion, och de övriga företagen har kunnat söka sig till testning efter maj 2014. Produktionssättning för övriga kunder som använder direkt meddelandedeklarering kommer att genomföras stegvis för att garantera att ibruktagandet sker smidigt.

Lösningen för direkt meddelandedeklarering vid import och transitering har testats i samarbete med Tullen av följande pilotföretag: DB Schenker Oy, Nurminen Logistics Services Oy, Etelä Suomen Sijoitus Oy, Centos Central Logistics Oy och F1 Express Oy. 

I början av 2015 kommer direkt meddelandedeklarering att kunna användas med systemet Intrastat. Pilotföretagen har valts ut och kundtestningarna inleds i slutet av år 2014.

Företagen har goda erfarenheter av att använda meddelandedeklarering

Med hjälp av meddelandedeklarering kan företagen förena tullhanteringen med sina egna arbetsprocesser och datasystem. Företagen har varit nöjda med snabbheten och servicenivån hos den direkta meddelandeklareringen.  Även driftsäkerheten har förbättrats. Tack vare kortare handläggningstider för deklarationerna har företagen kunnat utveckla sina arbetsprocesser.

Direkt meddelandedeklarering vid import och transitering förutsätter att man använder meddelanden i XML-format, har tillstånd från Tullen och har genomgått godkänd kundtestning med Tullen.

Redan nu inlämnas över 90 procent av tulldeklarationerna elektroniskt. Långt över hälften av de elektroniska kundmeddelandena tas redan nu emot via direkt meddelandedeklarering, som har använts i meddelandetrafiken mellan Tullen och företag sedan juni 2010. Tack vare den sker den elektroniska tullhanteringen nästan i realtid.

Mera information om hur man ansöker om tillstånd till direkt meddelandedeklarering, om testning och om de tekniska specifikationerna finns i anvisningarna om meddelandetrafik med Tullen som finns på Tullens webbplats på adressen

http://www.tulli.fi/sv/foretag/e_tjanster/index.jsp

Mera information: tullöverinspektör Juha H Lempiäinen, tfn 040 332 2710

• Direkt meddelandedeklarering = kundens datasystem kan skicka meddelanden via internet till Tullens system på ett datasäkert sätt och hämta svarsmeddelanden som producerats av Tullens system.

Pressmeddelande