Det finns specialområden i Europa där varuimporten beskattas - Mervärdesskatten vid import kan överraska den som är ovan med näthandel

10.5.2016 11.10
Pressmeddelande

Tullen är en knappt märkbar partner för de flesta som beställer varor från nätbutiker. Inom EU finns dock specialområden varifrån beställningar som skickas iväg vanligtvis ska tullklareras, och mervärdesskatt ska betalas för varorna om försändelsens sammanlagda värde överskrider 22 euro. Exempel på sådana specialområden är Jersey och de övriga Kanalöarna i Storbritannien samt Kanarieöarna som tillhör Spanien.

För den som handlar på nätet är det viktigt att i förväg ta reda på varifrån varorna skickas, eller om varor som levererats från ett EU-land redan har förtullats in i EU. Vilket land nätbutiken befinner sig i har ingen betydelse. Fastän Åland är en del av Finland så hör det inte till EU:s skatteområde. För varor som skickas från Åland till Fastlandsfinland eller tvärtom, gäller ett separat deklarationsförfarande och för varorna uppbärs vanligtvis mervärdesskatt vid import. Det lönar sig att i förväg bekanta sig med Ålands särställning och deklareringsförfarande, t.ex. via Tullens webbplats.

Mervärdesskatten på import är vanligtvis 24 procent av varans inköpspris med transportkostnader. Tullavgifter behöver i allmänhet inte betalas om varorna har skickats från ett tullområde inom EU. För varor som är punktskattepliktiga i Finland, såsom alkohol, måste man betala punktskatt. För den som handlar på nätet lönar det sig att på förhand bekanta sig med anvisningarna gällande beställning av alkohol och att i samband med beställningen säkerställa vem som är skattskyldig. Vare sig det är beställaren eller nätbutiken som beroende på hur transporten av försändelsen är ordnad är den skattskyldige, ska man före beställningen lämna en förhandsanmälan och ställa en garanti motsvararande skatterna till Tullen.

När man handlar på nätet ska man också komma ihåg importrestriktionerna för varor. Produkter som omfattas av importrestriktioner och -förbud är t.ex. läkemedel, koststillskott, vapen, snus, tobak och alkohol.

Den som handlar på nätet ska göra tullklareringen på eget initiativ

Den som handlar på nätet ska göra tullklareringen på eget initiativ genast när hen fått försändelsens ankomstanmälan där tullklareringskravet anges. Om försändelsen inte tullklareras kan den inte transporteras till slutdestinationen utan returneras till avsändaren.

Tullklareringen kan göras oberoende av tid och plats via Tullens avgiftsfria webbimporttjänst. Observera att punktskattepliktiga produkter inte kan förtullas i tjänsten. Tullklarering av försändelsen kan också göras genom att besöka utnämnda tullkontor eller genom att anlita en speditörsfirma (avgiftsbelagd). Posten sköter speditionen av postförsändelser.

Mera information
Stater och områden som hör till EU:s tullområde och/eller skatteområde >>
Mera information om att handla på nätet >>
Beställa alkohol från ett EU-land via nätet >>
Tullrådgivningen tfn 0295 5201, Tullens frågeformulär >>

Pressmeddelande