Den tredje tullauktionen gällande fordon som lämnats vid östgränsen hålls den 14.7 i Salla

11.7.2017 9.00
Pressmeddelande

Den 14.7.2017 auktionerar Tullen i Salla ut 22 fordon som inte tullklarerats och som överlåtits till staten. Auktionen är den tredje i sitt slag där fordon som asylsökande använt för att ta sig över gränsen till Finland lämnats kvar vid östgränsen.

Fordonen som ska auktioneras ut på fredagen har undersökts av gränsbevakningsväsendet och får genom rättens beslut auktioneras ut. De flesta av bilarna till salu är s.k. östbilar av märket Volga och Lada.

Auktionen hålls den 14.7 kl. 14 – 16 på gården till före detta Folkets hus på adressen Kansantie 3 98900 Salla. På auktionsplatsen kan man på förhand bekanta sig med fordonen 1 – 18 i auktionsförteckningen samt vid återvinningsstationen i Salla den 13.7 kl. 14 – 16 och den 14.7 kl. 10 – 12. Fordonen 19 – 22 finns till påseende vid Raja-Jooseppi tullkontor dagligen kl. 7 – 21.

Motsvarande auktioner i Salla och Raja-Jooseppi år 2016 inbringade ca 36 000 euro till statens kassa. Sammanlagt såldes 164 fordon vilkas försäljningspris varierade mellan 1 – 1 200 euro. Bilarna hamnade huvudsakligen hos bilfantaster och skrotupplag.  

Tullen svarar inte för de auktionerade fordonens skick, lämplighet för användningsändamålet, bilens mätarställning eller riktighet av övriga uppgifter. En mervärdesskatt på 24 procent tillkommer på auktionspriset. Ett fordon som köpts på en tullauktion får inte användas i trafiken eller registreras innan fordonets bilskatt har betalats.

Mera information om affärsvillkoren finns i auktionsmeddelandet.

Auktionsmeddelande  
Tullauktionsförteckning 14.7.2017 Salla (bara på finska)

Pressmeddelande