Slutgiltig antidumpningstull på import av platta produkter av järn och stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland eller Ukraina fr.o.m. 7.10.2017

9.10.2017 13.37 | Publicerad på svenska 10.10.2017 kl. 9.58
Pressmeddelande

Företag som importerar platta produkter av järn och stål från Brasilien, Iran, Ryssland eller Ukraina ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 7 oktober 2017.

Antidumpningstullen gäller följande produkter: vissa valsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål, även i ringar eller rullar (inklusive produkter skurna i längder och ”smala band”), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen (varmvalsad platta), varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-nummer 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nummer 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nummer 7226191090), 7226 91 91 eller 7226 91 99. Storleken på antidumpningstullen finns angiven i EU:s officiella tidning nr L 258, 6.10.2017. Den kan vara olika för olika företag eller vara lika stor för företag från ett och samma land. Tullen gäller i fem år.

Antidumpningstullar tas inte ut retroaktivt för varor som importerats under registreringen sedan den 7 januari 2017. Registreringen gällde ryska och brasilianska platta produkter. Undersökningen gällande Serbien  har avslutats.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar